ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ШКОЛЕ 2019./2020.

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

Четвртак,17.10.2019. године од 19:00 до 20:00 часова
Уторак, 19.11.2019. године од 19:00 до 20:00 часова
Уторак,24.12.2019. године од 19:00 до 20:00 часова

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Среда,18.03.2020. године од 19:00 до 20:00 часова
Термин је отказан због одлуке МПНТР-а о забрани окупљања због здравствене ситуације.
Среда, 22.04.2020. године од 19:00 до 20:00 часова
Четвртак, 21.05.2020. године од 19:00 до 20:00 часова

                                                                 Директор школе
                                                                         Дарко Егер

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Написао 12 мар,2015

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020./21. ГОДИНЕ

Упис деце у први разред у школској 2020/2021. години у нашој школи вршиће се у периоду од 01. априла  до 31. маја 2020. године у периоду од 09:00 до 15:00 часова у просторији секретара школе (први спрат, соба 31).

 

Упис у први разред школске 2020/2021. године обавезан је за децу која до почетка школске године ( до 01.09.2020. године) навршавају најмање шест година и шест месеци, а највише седам година и шест месеци живота, односно деца рођена у периоду од 01.03.2013. године до 28.02.2014. године.

Испитивање деце уписане у школу врше психолог и педагог школе. Приликом уписа одређује се термин. У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис за годину дана од стране школе, а на основу мишљења интерресорне комисије.

Дете старости од шест година до шест година и шест месеци (дете рођено после 28.02.2014. године) може се уписати у први разред након провере спремности за полазак у школу. Проверу спремности за полазак у школу врши психолог школе применом стандардних поступака препоручених од овлашћене стручне организације. Ако дете старије од седам година и шест месеци због болести или другог оправданог разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја Школе, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са својим могућностима.

За упис у први разред потребно је приложити следећа документа:

·         Фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете

·         Доказ о пријави пребивалишта / боравишта

·         Потврду надлежне здравствене установе да је дете, на основу обављених лекарских прегледа, способно за полазак у школу

·         Потврда надлежне установе о похађању припремног предшколског програма (одговарајуће Уверење родитељи/законски заступници накнадно достављају)

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, школа може прибавити електронским путем Извод из матичне књиге рођених за дете и доказ о пријави пребивалишта.

У нашој школи се организује целодневна настава и продужени боравак у првом и другом разреду, док продужени боравак за трећи и четврти разред зависи од могућности финансирања,  а све у складу са интересовањем родитеља. Родитељи/законски заступници се приликом уписа одлучују за вид наставе.

За све додатне информације везане за упис у школу, наставне и ваннаставне активности, родитељи се могу обратити директору школе, стручној служби и секретару школе.

 

                                                                                                                          Дарко Егер, директор, с.р.         

Прочитано 11580 пута Модификовано 06 феб,2020

Информације

Ministarstvo prosvete