ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ШКОЛЕ 2019./2020.

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

Четвртак,17.10.2019. године од 19:00 до 20:00 часова
Уторак, 19.11.2019. године од 19:00 до 20:00 часова
Уторак,24.12.2019. године од 19:00 до 20:00 часова

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Среда,18.03.2020. године од 19:00 до 20:00 часова
Среда, 22.04.2020. године од 19:00 до 20:00 часова
Четвртак, 21.05.2020. године од 19:00 до 20:00 часова

                                                                 Директор школе
                                                                         Дарко Егер

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Написао 12 мар,2015

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018./19. ГОДИНЕ

Упис у први разред школске 2018/19. године обавезан је за децу која до почетка школске године ( до 01. септембра) навршавају најмање шест година и шест месеци а највише седам година и шест месеци живота, односно деца рођена у периоду од 01. 3. 2011. године до 01. 3. 2012. године.

Испитивање деце уписане у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета. У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис за годину дана од стране школе, а на основу мишљења интерресорне комисије.

Дете старости од шест до шест година и шест месеци (т.ј. дете рођено после 01. 3. 2012. године) може се уписати у први разред након провере спремности за полазак у школу. Проверу спремности за полазак у школу врши психолог школе применом стандардних поступака препоручених од овлашћене стручне организације.

Ако дете старије од седам година и шест месеци због болести или другог оправданог разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја Школе, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са својим могућностима.


За упис у први разред потребно је приложити следећа документа:

  • Фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете – може бити старија од шест месеци
  • Доказ о пребивалишту родитеља (лична карта или пријава стана) на увид
  • Потврду надлежне здравствене установе да је дете, на основу обављених лекарских прегледа, способно за полазак у школу
  • Потврда надлежне установе о похађању припремног предшколског програма (Одговарајуће Уверење родитељи накнадно достављају).

 

Упис деце у први разред вршиће се у периоду од 01. априла до 31. маја 2018. године у периоду од 9:оо до 15:оо сати у просторији секретара школе (први спрат, соба 31).

У школи се организује целодневна настава и продужени боравак у првом и другом разреду а продужени боравак за трећи и четврти разред зависи од могућности финансирања,  а све у складу са интересовањем родитеља.

За све додатне информације везане за упис у школу, наставне и ваннаставне активности, родитељи се могу обратити директору школе, стручној служби и секретару.

 

Дарко Егер, директор, с.р.         

Прочитано 11069 пута Модификовано 20 мар,2018

Информације

Ministarstvo prosvete